BLOG

Liberal Demokrasilerde Denge ve Denetleme Sisteminin Güçler Ayrılığı İlkesi Üzerinden Tartışılması ve Türkiye’deki Yanlışlar

Güçler ayrılığı geçmişi Antik Yunan ve Roma’ya dek dayanan devletin organları yargı, yasama ve yürütmeyi birbirinden ayırarak bağımsız çalışmasını öngören bir yönetim modelidir. Bu model siyaset düşünürü Montesquieu’ya atfedilmektedir. Montesquieu bu üç erkin birbirinden ayrılması gerektiğini savunmuştur (Bakırcı, 2022). Bu modelde amaç da tam olarak bu organların birbirinden ayrılıp birbirlerinin çalışma alanlarına dahil olmaması ve …

Liberal Demokrasilerde Denge ve Denetleme Sisteminin Güçler Ayrılığı İlkesi Üzerinden Tartışılması ve Türkiye’deki Yanlışlar Devamı »

Biz mi Lideri Seçeriz? Yoksa Lider mi Bizi Seçer?

Karizmatik Lider Üzerinden Bir Değerlendirme Hipotetik toplum sözleşmesiyle birlikte insanlar çeşitli haklarından feragat ederek adil düzenin sağlanması adına anayasal demokrasi arayışlarına girmiş; devlet problematiğini oluşturmuş ve kişilerin siyaseten temsil edilebilirliği tartışma konusu olmuştur. Toplumsal sözleşme ile birlikte, Weberyen tabirle, meşru şiddet tekelinin elinde bulunduran devlet, çeşitli yetkilerle donatılmıştır. Devletin yetkilerinin içeriği, çeşitliliği ve/veya sınırlılığı günümüze …

Biz mi Lideri Seçeriz? Yoksa Lider mi Bizi Seçer? Devamı »

Kuvvetler Ayrılığı Nasıl Olmalı?

Kuvvetler ayrılığı, vatandaşlarının temel hak ve hürriyetlerini koruma amacıyla devletin iktidarın yetkilerini yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç ayrı organa ayırarak sınırlandırdığı sistemdir. Teorinin gerçek hayata düzgün işlemesi için bahsi geçen bu üç organın birbirinden bağımsız olması gerekir. Bu tanım kuvvetler ayrılığı sistemini kısaca anlatsa da bu kavramın önemini anlamak için tarihsel gelişim süreci …

Kuvvetler Ayrılığı Nasıl Olmalı? Devamı »

Türkiye’de İdeal Yönetim Sistemi Ne Olabilir?

Yüz elli yıldır devam eden Parlamenter rejimin yerini alan Başkanlık Sistemi, yürütmenin yargı ve yasama karşısında daha da güçlendiği bir yönetime yol açmıştır. 2018 yazından itibaren uygulanan bu Başkanlık Sistemi’nde otoriter rejimin ağır basması ve dolayısıyla yürütmenin tek bir kişinin iradesinde toplanması; demokrasinin en temel ve önemli prensibi olan ‘güçler ayrılığı’ ilkesini yok saymıştır. Bu …

Türkiye’de İdeal Yönetim Sistemi Ne Olabilir? Devamı »

Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Ülkeler Grubu’nun (GRECO) 2021 Türkiye Raporu’nun İncelenmesi

Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Ülkeler Grubu (GRECO) 2021 yılında Türkiye için Parti Finansmanında Şeffaflık Raporu yayınladı[1]. Avrupa Komitesi tarafından oluşturulan GRECO’nun amacı üye ülkelerin yolsuzlukla mücadele standartlarına uygunluğunu değerlendirmek ve bu yolda kapasitelerinin artırılmasına yardımcı olmaktır[2]. Rapor, siyasi partilerin finansmanının şeffaflaşabilmesi ve hesap verilebilirliğin artırılması adına bir dizi tavsiye içermektedir.   Yayınlanan …

Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Ülkeler Grubu’nun (GRECO) 2021 Türkiye Raporu’nun İncelenmesi Devamı »

Türkiye’deki Siyasi Partilerin Finansmanına İlişkin Değerlendirme

Siyasetin içeriği ve araçları bulundukları bölgeye göre önemli değişimler geçirse de siyasi partiler dünyada hala politika yapım sürecinin en önemli aktörleridir. Bu aktörlerin faaliyetlerini yürütmesi için kaynak, kaynağın etkin ve adil kullanımı için ise denetim gerekir. Tüm bunların düzenlenmesi için ise kanunlara; mevcut kanunlar demokratik ve uygulanabilir değilse de reformlara ihtiyaç duyulur. Türkiye’de hükümet sistemi …

Türkiye’deki Siyasi Partilerin Finansmanına İlişkin Değerlendirme Devamı »

Siyasi Partilerde Lider Kültü ve Parti İçi Demokrasi

Toplumun ihtiyaçlarını ve taleplerini mecliste temsil etmek amacıyla kurulan, dolayısıyla da meşruiyetini doğrudan toplumdan alan ve topluma karşı sorumlu olan siyasi partiler, günümüz Türkiye’sinde gittikçe tabanlarından kopuk bir hale gelmiştir. Halkın kendilerini temsil etmesi için seçtiği milletvekilleri parti içi söylem birliği adı altında parti genel başkanlarının kişilik kültlerinin etrafında şekillenmekte, tepeden inme kararlara boyun eğme …

Siyasi Partilerde Lider Kültü ve Parti İçi Demokrasi Devamı »

Türkiye’de Siyasi Parti Kapatma Davaları

Siyasi partiler modern demokrasilerin olmazsa olmazlarındandır fakat çok partili sistemin varlığı, işleyen bir demokrasiyi garanti etmez. Demokrasi, müzakere ve uzlaşma kültürü üzerine kurulu ve farklı fikirlerin varlığında değer bulan bir rejimdir. Bu rejim, bir ülkenin tüm vatandaşlarının mutlak fikir birliğine ulaşamayacağı ön kabulüne dayanır. Ana yöntemi ise bu doğal fikir ayrılığı ortamını baskıyla ve yasaklarla …

Türkiye’de Siyasi Parti Kapatma Davaları Devamı »

İnternet ile Otoriterlik: Türkiye’de ve Dünyada İnternet Özgürlüğü

1973 yılından itibaren Dünya Özgürlük Raporu’nu hazırlayan Freedom House, 2009 yılında bu rapora İnternet Özgürlüğü kategorisini eklemiştir. 2021 yılı raporunda, 70 ülke üzerinde yaptığı araştırmalara göre dünya genelinde internet özgürlüğünde, on birinci defa gerileme yaşandı. Bu da demek oluyor ki günümüzde dünya nüfusunun %67’si internet özgürlüğü olmayan ve kısmen özgür ülkelerde yaşamakta. 70 ülkenin karşılaştırıldığı …

İnternet ile Otoriterlik: Türkiye’de ve Dünyada İnternet Özgürlüğü Devamı »

Seçim Zamanlarında Dezenformasyon

Dezenformasyon, her zaman için ciddi bir siyasal tehdit unsuru içermektedir. Ancak seçim zamanları dezenformasyona karşı sergilenmesi gereken dikkat, doğal olarak her zamankinden daha fazla olmalıdır. Seçimler, özellikle halihazırda kutuplaşmış toplumlarda, hem siyasi rekabetin fazlaca kızıştığı hem de toplum genelinde partizanlığın yükseldiği dönemler olabildiğinden sahte haberin yayılması için çok daha elverişli bir ortam oluşturuyor. Bu duruma …

Seçim Zamanlarında Dezenformasyon Devamı »