BLOG

TÜRKİYE’DE YAPISAL REFORMLAR PROJESİ GÜÇLER AYRILIĞI, DENGE VE DENETLEME İLE YASAMA VE YÜRÜTME İLİŞKİLERİ RAPORU

Özgürlük Araştırmaları Derneği tarafından, National Endowment for Democracy ve Friedrich Naumann Vakfı- Türkiye Ofisi’nin desteğiyle birlikte “Türkiye’de Yapısal Reformlar Projesi” başlatılmıştır. Bu projede, beş ana kurum/yapıda (Yasama, Yargı, Kamu İhale Rejimi, Kamu Personeli Rejimi ve Medya Bağımsızlığı) mevcut sorunların tanımlanması ve somutlaştırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda ilgili kurumlarda mevcut sorunların ve problemlerin tartışılmasının yanı sıra ivedilikle …

TÜRKİYE’DE YAPISAL REFORMLAR PROJESİ GÜÇLER AYRILIĞI, DENGE VE DENETLEME İLE YASAMA VE YÜRÜTME İLİŞKİLERİ RAPORU Devamı »

The Project on Structural Reforms in Turkey The Report on the Separation of Powers, Checks and Balances, and Legislative and Executive Relations

The Project on Structural Reforms in Turkey has been launched by Freedom Research Association with support of the National Endowment for Democracy and Friedrich Naumann Foundation Turkey Office to identify and concretize existing problems in the mechanisms of the legislation, Judiciary, Public Procurement Regime, Public Personnel Regime and Media Independence, which are the main institutions/structures. Within the context …

The Project on Structural Reforms in Turkey The Report on the Separation of Powers, Checks and Balances, and Legislative and Executive Relations Devamı »

The Project of Structural Reforms in Turkey The Report on Judicial Reform Recommendations to Ensure the Rule of Law

The Project of Structural Reforms in Turkey has been launched by Freedom Research Association with support of the National Endowment for Democracy and Friedrich Naumann Foundation Turkey Office to identify and concretize existing problems in the mechanisms of the legislation, Judiciary, Public Procurement Regime, Public Personnel Regime and Media Independence, which are the main political structures in Turkey. …

The Project of Structural Reforms in Turkey The Report on Judicial Reform Recommendations to Ensure the Rule of Law Devamı »

TÜRKİYE’DE YAPISAL REFORMLAR PROJESİ HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMAK İÇİN YARGI REFORMU ÖNERİSİ RAPORU

Özgürlük Araştırmaları Derneği tarafından, National Endowment for Democracy ve Friedrich Naumann Vakfı- Türkiye Ofisi’nin desteğiyle birlikte “Türkiye’de Yapısal Reformlar Projesi” başlatılmıştır. Bu projede, beş ana kurum/yapıda (Yasama, Yargı, Kamu İhale Rejimi, Kamu Personeli Rejimi ve Medya Bağımsızlığı) mevcut sorunların tanımlanması ve somutlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ilgili kurumlarda mevcut sorunların ve problemlerin tartışılmasının yanı sıra ivedilikle …

TÜRKİYE’DE YAPISAL REFORMLAR PROJESİ HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMAK İÇİN YARGI REFORMU ÖNERİSİ RAPORU Devamı »

TÜRKİYE’DE YAPISAL REFORMLAR PROJESİ KAMU PERSONEL REJİMİNDE REFORM İHTİYACI RAPORU

Özgürlük Araştırmaları Derneği tarafından, National Endowment for Democracy ve Friedrich Naumann Vakfı- Türkiye Ofisi’nin desteğiyle birlikte beş ana kurum/yapıda (Yasama, Yargı, Kamu İhale Rejimi, Kamu Personeli Rejimi ve Medya Bağımsızlığı) mevcut sorunların tanımlanması ve somutlaştırılması amacıyla “Türkiye’de Yapısal Reformlar Projesi” başlatıldı. Bu proje kapsamında ilgili kurumlarda mevcut sorunların ve problemlerin tartışılmasının yanı sıra ivedilikle gerçekleştirilmesi …

TÜRKİYE’DE YAPISAL REFORMLAR PROJESİ KAMU PERSONEL REJİMİNDE REFORM İHTİYACI RAPORU Devamı »

The Project on Structural Reforms in Turkey The Report on the Need for Reform in the Public Personnel Regime

The Project of Structural Reforms in Turkey has been launched by Freedom Research Association with support of the National Endowment for Democracy and Friedrich Naumann Foundation Turkey Office to identify and concretize existing problems in the mechanisms of the legislation, Judiciary, Public Procurement Regime, Public Personnel Regime and Media Independence, which are the main institutions/structures in Turkey. Within …

The Project on Structural Reforms in Turkey The Report on the Need for Reform in the Public Personnel Regime Devamı »

TÜRKİYE’DE YAPISAL REFORMLAR PROJESİ KAMU İHALELERİNDE REKABET VE ŞEFFAFLIK RAPORU

Türkiye’nin dünyadaki tüm hukuk devleti ve yönetişim endekslerinde gerilemesi, hukuki ve idari alanlarda kurumsal/yapısal bir erozyon gerçekleştiği ve Türkiye’nin bu yapı ve kurumlarda ivedilikle reforma tabi tutulmalıdır. Bu düşünce çerçevesinde Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak National Endowment for Democracy ve Friedrich Naumann Vakfı- Türkiye Ofisi’nin desteğiyle birlikte beş ana kurum/yapıda (Yasama, Yargı, Kamu İhale Rejimi, Kamu …

TÜRKİYE’DE YAPISAL REFORMLAR PROJESİ KAMU İHALELERİNDE REKABET VE ŞEFFAFLIK RAPORU Devamı »

PROJECT ON STRUCTURAL REFORMS IN TURKEY COMPETITION AND TRANSPARENCY REPORT IN PUBLIC PROCUREMENTS

As Turkey is falling behind in all the indexes of rule of law and governance in the world and since institutional/structural erosion took place in legal and administrative areas, Turkey should urgently be subjected to reform in these structures and institutions. In this conceptual framework, as Özgürlük Araştırmaları Derneği / Freedoms Research Association, with support …

PROJECT ON STRUCTURAL REFORMS IN TURKEY COMPETITION AND TRANSPARENCY REPORT IN PUBLIC PROCUREMENTS Devamı »

TÜRKİYE’DE YAPISAL REFORMLAR PROJESİ DEMOKRASİ İÇİN MEDYA İNŞASI, HER ŞEYE SIFIRDAN BAŞLAMAK, TABULA RASA RAPORU

Türkiye’nin dünyadaki tüm hukuk devleti ve yönetişim endekslerinde gerilemesi, hukuk ve idari alanlarda kurumsal/yapısal bir erozyon gerçekleştiği ve Türkiye’nin ivedilikle reforma tabi tutulması gerektiği düşüncesini ortaya çıkarmıştır. Bu düşünce çerçevesinde Özgürlük Araştırmaları Derneği, National Endowment for Democracy’nin desteğiyle birlikte “Türkiye’de Yapısal Reformlar Projesini” başlatmıştır. Bu projede Yasama, Yargı, Kamu İhale Rejimi, Kamu Personeli Rejimi ve …

TÜRKİYE’DE YAPISAL REFORMLAR PROJESİ DEMOKRASİ İÇİN MEDYA İNŞASI, HER ŞEYE SIFIRDAN BAŞLAMAK, TABULA RASA RAPORU Devamı »

THE PROJECT OF STRUCTURAL REFORMS IN TURKEY THE REPORT ON THE MEDIA-BUILDING FOR DEMOCRACY: STRATING FROM SCRATCH, A TABULA RASA EXECUTIVE SUMMARY

Turkey has been facing a serious decline in rule of law, democratic governance, freedom of media, and judiciary independence shown in the international objective indexes. That is why Turkey needs to execute relevant necessary reforms as soon as possible. The Project of Structural Reforms in Turkey has been launched by Freedom Research Association with support …

THE PROJECT OF STRUCTURAL REFORMS IN TURKEY THE REPORT ON THE MEDIA-BUILDING FOR DEMOCRACY: STRATING FROM SCRATCH, A TABULA RASA EXECUTIVE SUMMARY Devamı »