HAKKIMIZDA

PROJE SÜRECİ

Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak son yıllarda ülkemizde yaşanan, dünya geneli hukuk devleti ve yönetişim endekslerinde gerilememize sebep olan  kurumsal/yapısal erozyonu inceleyip çözüm yollarını araştırmak istiyoruz. Bu amaçla, Türkiye’de Yapısal Reformlar Projesi’ni 2019 yılının son aylarında başlattık.

Endişe verici bu durum karşısında, 2019 yılında Türkiye’de acil olarak reforma tabi tutulması gerektiğini düşündüğümüz beş ana kurum/yapı belirledik. Bunları Yasama, Yargı, Kamu İhale Rejimi, Kamu Personeli Rejimi ve Medya Bağımsızlığı olarak sınıflandırdırdık. Amacımız, bu alanlarda atılması gereken adımları somut olarak belirlemek, kamuoyuyla paylaşmak ve karar alıcılar nezdinde savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirmek.

Projemizin iki yıl süren ilk aşamasında, National Endowment for Democracy ve Friedrich Naumann Vakfı Türkiye Ofisi’nin desteğiyle hazırlanan, Türkiye’de hukukun üstünlüğü ve iyi yönetişim alanlarında yol gösterici olmasını hedeflediğimiz reform önerilerini içeren raporlarımızı hazırladık.

Projemizin 2021 yılında başlayan ikinci aşamasında National Endowment for Democracy desteğiyle Türkiye’de 5 kilit alanda (Yasama ve  Yasama Sonrası Denetim Sistemi, Siyasi Parti Yasası, Seçim Yasası, Yürütme Organı (Hükümet Sistemi) ve Anayasa Yapım Süreci) ihtiyaç duyulan yapısal reformları belirleyip analiz edeceğiz.

Türkiye’de hukukun üstünlüğü ve hesap verebilirliğin geliştirilmesi için TBMM’de temsil edilen siyasi partilerin programlarına bu yapısal reformları dahil etmesi için kapsamlı bir savunuculuk çalışması yürüteceğiz. Faaliyetlerimiz arasında birçok çalıştay ve etkinlik düzenlemek, rapor yayınlamak, sosyal ve ana akım medyada savunuculuk çalışmaları yürütmek, siya

Vizyon & Misyon

Özgür ve müreffeh bir Türkiye için gereken yapısal reformların tespiti ve uygulanması amaçlarıyla faaliyetler yürütmek.

Bu vizyonu gerçekleştirmek için etkinlikler düzenler, yayınlar hazırlar; bulgularını yeni medya araçlarıyla sürdürdüğü kampanyalarla kamuoyunda farkındalık yaratmak için paylaşır.

RAPORTÖRLER

Prof. Dr. Uğur Emek

Başkent üniversitesi

Prof. Dr. Muhittin Acar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Mustafa Erdoğan
Pelin Ayan Musil
Prof. Dr. Tanju Tosun
Doç. Dr. Ali Rıza Çoban

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Derya Sazak

GAZETECİ

PARTNERLERİMİZ