KAMU PERSONEL REJİMİNDE YAPISAL REFORM İHTİYACI ÇALIŞTAYI

Türkiye’nin dünyadaki tüm hukuk devleti ve yönetişim endekslerinde gerilemesi, hukuk ve idari alanlarda kurumsal/yapısal bir erozyon gerçekleştiği ve Türkiye’nin ivedilikle reforma tabi tutulması gerektiği düşüncesini ortaya çıkarmıştır. Bu düşünce çerçevesinde Özgürlük Araştırmaları Derneği, National Endowment for Democracy ve Friedrich Naumann Vakfı’nın desteğiyle birlikte, “Türkiye’de Yapısal Reformlar Projesini” başlatmıştır. Bu projede beş ana kurum/yapıda (Yasama, Yargı, Kamu İhale Rejimi, Kamu Personeli Rejimi ve Medya Bağımsızlığı) ön plana çıkarılmış ve mevcut sorunların tanımlanması, somutlaştırılması ve olası reform önerilerinin paylaşılması için çalıştaylar düzenlenmesi hedeflenmiştir.

Belirlenen beş ana kurumdan/yapıdan biri olan Kamu Personel Rejimine ilişkin “Kamu Personel Rejiminde Yapısal Reform İhtiyacı” adlı çalıştay, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Muhittin Acar’ın moderatörlüğünde, alanında önemli kişilerin katılımıyla 27 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşmiştir. Prof. Dr Muhittin Acar’ın idaresinde gerçekleşen çalıştayda katılımcılara daha önceden belirlenen konular üzerinden fikirlerini belirtmiş; Kamu Personel Rejiminin güçlü ve zayıf yönleriyle, sergilediği fırsatlar ve riskler üzerinde durulmuş ve bu alandaki reform önerileri konuşulmuştur. İlgili çalıştayda katılımcılara iletilen temel sorular şunlardır:

  • Türkiye’de kamu personel rejiminin en güçlü yönleri/başlıca olumlu özellikleri nelerdir?

  • Türkiye’de kamu personel rejiminin en zayıf yönleri/başlıca olumsuz özellikleri nelerdir?

  • Türkiye’de kamu personel rejiminin önündeki en önemli fırsatlar/gelişme potansiyeli taşıyan başlıca alanlar nelerdir?

  • Türkiye’de kamu personel rejimini bekleyen en büyük tehditler/yakın gelecekte ortaya çıkabilecek başlıca güçlükler ve riskler nelerdir?

  • Türkiye’de kamu personel rejimine dair öncelikli reform alanları/konuları neler olmalıdır? Neden?