YAPISAL REFORMLAR

Neymiş Bu Yapısal Reformlar?

Yapısal reformlar, bir sistemin daha verimli çalışabilmesi ve gelecek krizlere dayanıklı hale getirilmesi için yapılması gereken köklü değişiklikleri ifade eder. Bu değişiklikler yasal çerçeveler ve seçilen reform alanlarını idare eden kurumları hedef alarak sistemin aksaklıklarını ve eksiklerini tespit edip sistemi iyileştirmeyi amaçlar. 

Türkiye’de yaşayan birçok insanın yapısal reform ifadesiyle sık karşılaşıyor olmasına rağmen “Neymiş bu yapısal reformlar?” diye sorduğunu biliyoruz. Misyonumuz, yapısal reformların ne olduğunu, nasıl uygulandığını, gerekli olduğu alanları ve Türkiye için önemini en anlaşılabilir haliyle olabildiğince çok insanın bilgilenmesi için araştırmak yaygınlaştırmaktır.

Vizyonumuz ise yapısal reformlara tabi tutulması gerektiğini düşündüğümüz alanları ve gerekli yapısal reformların kendilerini somut bir şekilde belirleyip ürettiğimiz raporlarla TBMM’deki siyasi partiler, ilgili sivil toplum kuruluşları, sendikalar, barolar ve ticaret odaları gibi aktörlerin bu yapısal reformları gündemlerine almalarını ve desteklemelerini sağlamaktır. İlgili aktörelerin desteğiyle birlikte Türkiye’de hukukun üstünlüğünün ve iyi yönetimin güçlendirilmesi için gerekli yapısal reformların gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.