HAKKIMIZDA

PROJE SÜRECİ

 Son yıllarda ülkemizde yaşanan hukuki ve idari alanlardaki kurumsal/yapısal erozyonun göstergesi olarak Türkiye’nin puanları dünyadaki tüm hukuk devleti ve yönetişim endekslerinde gerilemektedir. Bu endişe verici durum karşısında, Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak Türkiye’de acil olarak reforma tabi tutulması gerektiğini düşündüğümüz beş ana kurum/yapı (Yasama, Yargı, Kamu İhale Rejimi, Kamu Personeli Rejimi ve Medya Bağımsızlığı) belirledik. Bu alanlarda atılması gereken adımları somut olarak belirlemek, kamuoyu ve karar alıcılar nezdinde savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Türkiye’de Yapısal Reformlar Projesi’ni 2019 yılının son aylarında başlattık. 

National Endowment for Democracy ve Friedrich Naumann Vakfı Türkiye Ofisi’in desteğiyle hazırlanan ve iki yıl süren projemizin ardından, Türkiye’de hukukun üstünlüğü ve iyi yönetişim alanlarında yol gösterici olmasını hedeflediğimiz reform önerilerini içeren raporlarımızı hazırladık. 

Projemizin ikinci evresinde National Endowment for Democracy desteğiyle Türkiye’de 5 kilit alanda (yasama ve yasama sonrası denetim sistemini de kapsayan sektörler, siyasi parti yasası, seçim yasası, yürütme organı(hükümet sistemi) ve anayasa yapım süreci) ihtiyaç duyulan yapısal reformları belirleyip analiz edeceğiz.  

Türkiye’de hukukun üstünlüğü ve hesap verebilirliğin geliştirilmesi için TBMM’de temsil edilen siyasi partilerin programlarına bu yapısal reformları dahil etmesi için kapsamlı bir savunuculuk çalışması yürüteceğiz. Faaliyetlerimiz arasında birçok çalıştay ve etkinlik düzenlemek, rapor yayınlamak, sosyal ve ana akım medyada savunuculuk çalışmaları yürütmek, siyasi partilerin, parlamentonun ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle ilişki kurmak yer alacak.

Vizyon & Misyon

Türkiye’de yaşayan birçok insanın yapısal reform ifadesiyle sık karşılaşıyor olmasına rağmen “Neymiş bu yapısal reformlar?” diye sorduğunu biliyoruz. Misyonumuz, yapısal reformların ne olduğunu, nasıl uygulandığını, gerekli olduğu alanları ve Türkiye için önemini en anlaşılabilir haliyle olabildiğince çok insanın bilgilenmesi için araştırmak yaygınlaştırmaktır.

Vizyonumuz ise yapısal reformlara tabi tutulması gerektiğini düşündüğümüz alanları ve gerekli yapısal reformların kendilerini somut bir şekilde belirleyip ürettiğimiz raporlarla TBMM’deki siyasi partiler, ilgili sivil toplum kuruluşları, sendikalar, barolar ve ticaret odaları gibi aktörlerin bu yapısal reformları gündemlerine almalarını ve desteklemelerini sağlamaktır. İlgili aktörelerin desteğiyle birlikte Türkiye’de hukukun üstünlüğünün ve iyi yönetimin güçlendirilmesi için gerekli yapısal reformların gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

RAPORTÖRLER

Prof. Dr. Uğur Emek

Başkent üniversitesi

Prof. Dr. Muhittin Acar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Ali Rıza Çoban

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Derya Sazak

GAZETECİ

PARTNERLERİMİZ