KAMU İHALE REJİMİNDE YAPISAL REFORM İHTİYACI ÇALIŞTAYI

Türkiye’nin dünyadaki tüm hukuk devleti ve yönetişim endekslerinde gerilemesi, hukuk ve idari alanlarda kurumsal/yapısal bir erozyon gerçekleştiği ve Türkiye’nin ivedilikle reforma tabi tutulması gerektiği düşüncesini ortaya çıkarmıştır. Bu düşünce çerçevesinde Özgürlük Araştırmaları Derneği, National Endowment for Democracy ve Friedrich Naumann Vakfı’nın desteğiyle birlikte, “Türkiye’de Yapısal Reformlar Projesini” başlatmıştır. Bu projede kapsamında beş ana kurum/yapıya odaklanılması gerektiği anlaşılmıştır. Bu kurum/yapılar; Yasama, Yargı, Kamu İhale Rejimi, Kamu Personeli Rejimi ve Medya Bağımsızlığıdır. İlgili kurumlara/yapılara ilişkin mevcut sorunların tanımlanması, somutlaştırılması ve olası reform önerilerinin oluşturulması için alanında önemli kişilerini bir araya geldiği çalıştaylar düzenlenmesi hedeflenmiştir.

Belirlenen beş ana kurumdan/yapıdan biri olan Kamu İhale Rejimine ilişkin çalıştay, 1 Şubat 2020 tarihinde Başkent Üniversitesinden Prof. Dr. Uğur Emek’in moderatörlüğünde gerçekleşmiştir. Prof. Dr Uğur Emek’in idaresinden gerçekleşen çalıştayda katılımcılara sorular yöneltilmiş; gelen cevaplar ekseninde fikir teatisinde bulunulmuştur. Çalıştayda konuşulan temel başlıklar şunlardır:

  • Kamu İhale Kurumunun ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun tarihsel değişimi ve gelişimi

  • İlgili Kurum ve Kanundaki eksiklikler, yetersizlikler ve değişikliklerle birlikte uygulamadaki yanlışlar

  • Kamu ve Özel İş Birlikleri

  • İlgili Kurum ve Kanun hakkında genel, özel ve teknik çözüm önerileri