TÜRKİYE’DE YAPISAL REFORMLAR PROJESİ

Son yıllarda Türkiye’nin dünyadaki tüm hukuk devleti ve yönetişim endekslerinde gerilemesi, hukuk ve idari alanlarda kurumsal/yapısal bir erozyon yaşandığının ve ivedilikle reforma gidilmesi gerektiğinin göstergesidir. Bu endişe verici durum karşısında Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak, National Endowment for Democracy ve Friedrich Naumann Vakfı’nın desteğiyle birlikte, “Türkiye’de Yapısal Reformlar Projesini” başlattık. Bu proje kapsamında Türkiye’de hızlı bir şekilde reforma gidilmesi gerekilen beş ana kurum/yapı belirlenmiştir: Yasama, Yargı, Kamu İhale Rejimi, Kamu Personeli Rejimi ve Medya Bağımsızlığı. Bu alanlardaki sorunların tespit edilmesini ve aciliyetle atılması gereken adımların belirlenmesi, kamuoyu ve karar alıcılar nezdinde savunuculuk faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini ve hazırlanacak reform önerilerinin Türkiye’de hukukun üstünlüğü ve iyi yönetişim alanlarında yol gösterici olmasını hedeflemekteyiz.

Bu kapsam projede izlenecek temel yol şunlardır:

  1. İhtiyaç duyulan yapısal reform adımlarını acilen tanımlamak ve somutlaştırmak.

  2. Türkiye’de TBMM’de temsil edilen siyasi partilerin programlarına yapısal reform vaatlerinin dahil edilmesi için savunuculuk yapmak.

Bunları yapabilmek için:

  • 5 yapısal reform alanını tam olarak tanımlamayı ve sorunların tartışılmasıyla birlikte çözüm önerileri geliştirmeyi

  • Parti programlarında yapısal reform vaadine yer vermiş siyasi partiler ile ortak hareket ederek bir savunuculuk planı oluşturmayı

  • 5 adet çalıştay, 1 konferans, sosyal medya ve ana akım medyada savunuculuk faaliyetleri ile TBMM ve sivil toplum ziyaretleri yapmayı planlamaktayız.