YASAMADA YAPISAL REFORM İHTİYACI ÇALIŞTAYI

Türkiye’nin dünyadaki tüm hukuk devleti ve yönetişim endekslerinde gerilemesi, hukuk ve idari alanlarda kurumsal/yapısal bir erozyon gerçekleştiği ve Türkiye’nin ivedilikle reforma tabi tutulması gerektiği düşüncesini ortaya çıkarmıştır. Bu düşünce çerçevesinde Özgürlük Araştırmaları Derneği, National Endowment for Democracy ve Friedrich Naumann Vakfı’nın desteğiyle birlikte “Türkiye’de Yapısal Reformlar Projesini” başlattı.. Bu projede Yasama, Yargı, Kamu İhale Rejimi, Kamu Personeli Rejimi ve Medya Bağımsızlığı olmak üzere beş ana kurum/yapıda mevcut sorunların tanımlanması, somutlaştırılması ve olası reform önerilerinin paylaşılması gerektiği anlaşılmıştır. Buradan hareketle, alanında önemli kişilerini bir araya getirerek ilgili konulara ilişkin çalıştaylar düzenlenmiştir.

Belirlenen beş ana kurumdan/yapıdan biri olan Yasamaya ilişkin çalıştay, proje kapsamında gerçekleşen çalıştayların üçüncüsüdür. “Yasama Etkinliğinde Yapısal Reform İhtiyacı” adlı çalıştay, 04 Temmuz 2020 tarihinde Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya’nın moderatörlüğünde gerçekleşmiştir. Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya’nın moderasyonuyla gerçekleşen çalıştayda katılımcılara daha önceden belirlenen konular üzerinden fikirleri sorulmuş; yasama etkinliğindeki olası reform önerileri konuşulmuştur. İlgili çalıştayda katılımcıların tartıştığı konu başlıkları şunlardır:

  • Parlamentonun kurumsal ve kamusal özellikleri etrafında veya yürütmeyle olan ilişkileri

  • Parlamentonun etkinliği ve etkililiği

  • Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sonrası Yasamanın durumu

  • Yasamanın etkinlikte karşılaştığı sorunlar ve nedenleri

  • Yasama etkinliği sağlanmasına ilişkin çözüm öneriler